21.07.2024.
HomeSportSportski kolektivi u FBiH dužni 28 miliona KM poreza, prednjače Čelik, Željezničar...

Sportski kolektivi u FBiH dužni 28 miliona KM poreza, prednjače Čelik, Željezničar i Sloboda

Sportski kolektivi u Federaciji Bosne i Hercegovine na ime poreza, zaključno sa 31. augustom 2022. godine, dužni su 28,1 milion KM.

Ovu informaciju potvrdila je Porezna uprava FBiH u dopisu koji je početkom septembra poslala na nekoliko relevantnih adresa u FBiH, piše Faktor.

Na glavnicu se odnosi nešto više od 19 miliona, dok na kamatu otpada 9,1 milion KM, a od ukupnog duga postupak prinudne naplate vodi se za dugovanja u iznosu od oko 27 miliona KM.

Naglašeno je kako Porezna uprava FBiH ima 16 sporazuma o odgođenom i plaćanju duga u ratama.

Kako je naglašeno u dopisu, Vlada Federacije BiH je Zaključkom od 29. marta 2022. godine dodatno zadužila Poreznu upravu. Podsjetimo, Vlada FBiH je tada PUFBiH zadužila da za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih COVID-19, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obveza u periodu do 31. decembra 2022. godine.

Pomenuti Zaključak, prema tvrdnjama iz PUFBiH, na kraju je samo napravio problem pojedinim klubovima, među kojima su navedeni primjeri Sarajeva i Zrinjskog, koji su stvorili nova dugovanja.

“Vlada FBiH je u nastojanju da privremeno riješi probleme nelikvidnosti velikog broja sportskih kolektiva donijela navedeni Zaključak, nakon čega je veći broj sportskih kolektiva, koji su do tada uredno izmirivali svoje rate po sporazumima i tekuće obaveze prestao uredno s urednim plaćanjem, tako da im je porezni dug ponovo počeo rasti. Samo dva sportska kolektiva (FK Sarajevo i HŠK Zrinjski Mostar) su nakon donošenja navedenog Zaključka Vlade FBiH stvorili nova tekuća dugovanja u iznosu oko milion KM, čime su dovedeni u pitanje benefiti koje im je Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim klubovima, a koji su mnogo veći od Zaključkom ostavljene mogućnosti privremenog neplaćanja”, navodeno je, između ostalog, u dopisu iz PUFBiH.

Također, navedeno je da se prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima “za vrijeme trajanja sporazuma dospjele rate se moraju izmiriti u rokovima definiranim sporzumom”, a da je članom 8. ovog Zakona propisano:

“Sportski kolektiv koji ne ispunjava obaveze iz zaključenog sporazuma ima za posljedicu raskid sporazuma i nastavak vođenja postupka prinudne naplate bez mogućnosti otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnog duga.

Iz PUFBiH tvrde da bez obzira na doneseni Zaključak Vlade FBiH “imaju zakonsku obavezu raskinuti sporazume o odgođenom plaćanju i sporazume o plaćanju poreznih obaveza u ratama, zaključene sa sportskim kolektivima koji uredno ne izmiruju svoje obaveze (rate po sporazumima i/ili tekuće obaveze), nakon čega je ujedno dužna nastaviti postupke prinudne naplate”.

U zaključku dopisa koji je potpisao Šerif Isović, direktor PUFBiH, predlažu izmjene i dopune Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Porezna uprava FBiH 19. jula objavila je posljednji pregled poreznih obveznika sa iznosom duga na osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada većih od 50.000 KM i to sa stanjem na dan 30. juna ove godine.

Zenički Čelik prednjači na listi sa ukupnim dugom od 6.384,184 KM, od čega se na glavnicu odnosi 4.080,548 KM, a na kamatu 2.303,636 KM.

Kada su u pitanju premijerligaški timovi najviše su dužni Željezničar i Sloboda. Ukupne obaveze kluba s Grbavice prema Poreznoj upravi FBiH iznose 3.754,255 KM (glavnica je 2.346,203 KM, a na kamatu otpada 1.408,052 KM). Tuzlanska Sloboda dužna je 3.291,042 KM (glavnica 2.346,223 KM, kamata 944.818,77 KM).

Zrinjski, kojeg su u dopisu pominjali iz PUFBiH, sa posljednjim danom juna 2022. godine dugovao je 1.238,33 KM (806.261 KM glavnica, 432.072 KM kamata), a dug Sarajeva u istom periodu iznosio je 502.481 KM (489.162 KM glavnica i 13.318 KM kamata).

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti