25.07.2024.
HomeNovostiPartije niko i ne pita gdje potroše milion iz državne kase

Partije niko i ne pita gdje potroše milion iz državne kase

Iako je propisano, u ovom trenutku niko ne kontroliše kako političke partije u parlamentu BiH troše novac koji im se dodijeli iz budžeta, a radi se o milion maraka godišnje.

Sa druge strane, u samoj Jedinici za internu reviziju za “Nezavisne novine” su rekli da je ta odluka iz 2013. godine suprotna zakonu te da posao interne revizije nije da kontroliše utrošak tih sredstava.

“Zakonom o internoj reviziji jasno je propisano šta možemo, a šta ne možemo raditi. Revizija nije kontrola i ta odluka iz 2013. godine nije u skladu sa zakonom”, rekao je za “Nezavisne novine” Nedžad Goletić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju parlamenta BiH.

Istom odlukom kojom je propisano ko kontroliše namjenski utrošak sredstava predviđeno je i da svi klubovi poslanika u saradnji sa sektorom za finansije urade projekciju raspodjele sredstava po potrebama za određene vrste troškova, međutim, kako su naveli revizori Kancelarije za reviziju institucija BiH, ni te projekcije, kao ni plan trošnje sredstava, nisu urađene.

Inače, za finansiranje političkih partija iz budžeta BiH u 2021. godini izdvojeno je 950.000 KM, a najviše novca dobila je SDA i to 117.143 KM, zatim SNSD, koji je dobio 100.714 KM, a odmah iza njih su SDS i PDP, koji su dobili 97.500 KM, dok ih slijedi HDZ, kojem je isplaćeno 83.929 KM itd.

Osim za rad kluba, novac iz budžeta direktno liježe i na transakcijske račune političkih partija s tim da je na kontu izdataka poslanika za rad u izbornim jedinicama evidentiran saldo od 116.711 KM.

“Za ove dvije bilansne pozicije rashoda internim procedurama Parlamentarne skupštine nije propisana obaveza dostavljanja dokumentacije kojom bi se potvrdilo namjensko korištenje sredstava”, piše u revizorskom izvještaju parlamenta BiH.

Inače, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija, Centralna izborna komisija BiH pregleda i kontroliše finansijske izvještaje koje podnesu političke partije i obavlja reviziju finansiranja političkih stranaka. Političke stranke dužne su svake godine CIK-u podnijeti finansijske izvještaje koje sadrži informaciju na koji način su uprihodovana i utrošena novčana sredstva za rad stranke. Stranke su izvještaj dužne poslati do 31. marta naredne godine, a osim toga, stranka koja učestvuje na izborima dužna je podnijeti postizborni finansijskih izvještaj u roku od 30 dana od potvrđivanja rezultata izbora.

Osim iz budžeta Bosne i Hercegovine, odakle partije dobiju oko milion KM godišnje, veći dio novca dobiju sa nižih nivoa vlasti. Ako je suditi po izvještajima Centralne izborne komisije, partije godišnje iz budžeta sa raznih nivoa vlasti povuku između 18 i 20 miliona KM, a od članarina malo manje od dva miliona KM.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti