Tužioci BiH se najviše bavili rezanim duvanom

0

Svaki od tužilaca Tužilaštva BiH prošle godine u prosjeku nije podigao ni tri optužnice, i one su se uglavnom odnosile na nedozvoljenu trgovinu duvanom, duvanskim proizvodima i krijumčarenje migranata.

“Mi se bavimo rezanim duvanom, a ne organizovanim kriminalom. Time treba da se bave opštinski inspekcijski organi”, nekoliko puta je upozorio Branko Perić, sudija Suda BiH.

On je u više navrata upozoravao da “naš problem nije statistika” već ono što dolazi u pravosuđe te da se krivična djela kojima se bavi Tužilaštvo BiH prema zaprijećenim kaznama ne mogu smatrati ozbiljnim kriminalom kojim bi se trebalo baviti.

“Na državnom nivou Tužilaštvo BiH je srušeno iznutra. U strukturi kriminala su gotovo beznačajna krivična djela kao što je prodaja rezanog duvana, prekogranično krijumčarenje stoke i sitni falsifikati novčanica. Nedostojno institucije specijalnog tužilaštva”, isticao je Perić.

Kada je riječ o radu na predmetima korupcije iz Izvještaja o radu u 2021. godini vidljivo je da su tužioci riješili 69 prijava protiv 179 lica i donijeli čak 43 naredbe o nesprovođenju istrage dok je u svega 11 slučajeva pokrenuta istraga.

Ipak, i pored ovih podataka Tužilaštvo BiH koje je u toku prošle godine imalo budžet od 14,2 miliona KM nije propustilo priliku da pohvale svoj rad pa su tako naveli da je u izvještajnom periodu ostvarena kolektivna norma od 152,76 posto.

“Cijenimo da su rezultati rada Tužilaštva BiH veoma dobri, i pored svih poteškoća sa kojima smo se susretali u prethodnom periodu”, navedeno je u izvještaju.

Ako je suditi po izvještaju, tužioci Tužilaštva BiH podigli su najmanje optužnica po predmetima privrednog kriminala i korupcije, a primjetan je i broj pada krivičnih dijela krijumčarenja ljudi.

Kod privrednog kriminala, u izvještaju se navodi da će broj ovih krivičnih dijela u budućnosti rasti ali da je jedan od razloga koji opterećuje procesuiranje krivičnih dijela utaje poreza ili prevare jesu vještaci finansijske struke kojima je potrebno izvjesno vrijeme da izvrše analizu dokumentacije i sačine nalaz i mišljenje.

“U nekim predmetima proces finansijskog vještačenja može potrajati i više od godinu dana. U svim predmetima koji su povezani sa privrednim kriminalom provode se i finansije istrage što takođe traži dodatno vrijeme i utiče na broj podignutih optužnica”, navodi se u izvještaju.

Kod korupcije, odnosno procesuiranje krivičnih dijela iz ove oblasti, problem je kako su naveli “neblagovremene informacije”, a to se posebno odnosi na koruptivna krivična djela povezana sa javnim nabavkama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here