BiH još čeka na jedinstvenu digitalnu Covid potvrdu

0

Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu digitalnu Covid potvrdu kojom se građanima BiH olakšava kretanje i putovanje u Evropsku uniju. RS i Brčko distrikit imaju riješeno to pitanj, dok u FBiH ovisi od kantona do kantona. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH kazali su za N1 kako su u maju ove godine imali konsultacije sa svim razinama vlasti u području zdravstva i Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) kako bi se uspostavio pravni okvir za sustav digitalne potvrde u BiH. Na potezu je Vijeće ministara.

Iz MCP-a kazali su kako je 22.06.2021. godine održan i sastanak sa predstavnicima EU Delegacije u BiH te su BiH prezentirani uvjeti koje mora ispuniti svaka zemlja nečlanica EU (znači i BiH) za prepoznatljivost nacionalnih COVID-19 potvrda unutar EU.

“Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo posebnu informaciju za Vijeće ministara BiH. Očekujemo da se ova informacija razmotri u što skorijem periodu te se po istoj donesu odgovarajuće odluke u pogledu daljeg rada na implementaciji tehničkog rješenja radi uvođenja sustava digitalne potvrde u BiH radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2”, kazali su iz MCP-a za N1.

Potvrde se izdaju parcijalno

Ističu da “sve razine vlasti u području zdravstva, na cijelom teritoriju BiH, već izdaju određene vrste dokumenata – potvrde s ciljem dokazivanja COVID-19 statusa osobe bh. građanina koja putuje, sa integrisanim QR kodom koji prati tehničke standarde Evropske unije”.

“Republike Srpska i Brčko Distrikt BiH već imaju za svoja područja uspostavljenu kako evidenciju građana u pogledu njihovog COVID statusa, te mogućnost izdavanja potvrda sa integrisanim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost (QR kod). Za sada to još nije učinjeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na razini nekih kantona”, kazali su.

Potrebna saglasnost entiteta i Brčko distrikta

Navode da bi uspostavljanje jedinstvenog sustava izdavanja COVID potvrda i u Federaciji BiH u mnogome bi olakšalo i krajnju integraciju postojećih baza i priključenje sistemu EU zelene COVID potvrde. Također, kazali su kako za sada još nemaju informacije, odnosno nije nam službeno prijavljeno da građani BiH, odnosno druga pravna lica imaju većih problema prilikom prelaska državne granice BiH sa postojećim dokumentima – potvrdama u vezi njihovog COVID-19 statusa.

“U tijeku je pribavljanje specimena svih potvrda koje se izdaju u BiH, a koji će biti dostavljeni zemljama EU i ostalim koji su to od nas tražili. Da bi se sa državne razine moglo upravljati sa izdavanjem odnosno verifikacijom COVID potvrda, potrebna je suglasnost oba entiteta i Brčko distrikta na čemu Ministarstvo civilnih poslova radi još od 5. mjeseca 2021.godine. Naglašavamo da će Ministarstvo civilnih poslova i dalje preduzimati sve potrebne aktivnosti nadamo se uz podršku svih razina vlasti u području zdravstva a radi omogućavanja olakšanog putovanja bh.građana u prelaznom period do utvrđenja sustava za verifikaciju COVID pasoša/Zelenog certifikata u BiH”, poručili su.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here