19.06.2024.
HomeNovostiInstitucije BiH nisu štedjele na poklonima, cvijeću i reklamnom materijalu

Institucije BiH nisu štedjele na poklonima, cvijeću i reklamnom materijalu

Poslanica Naše stranke u Parlamentu BiH Mirjana Marinković-Lepić više od tri mjeseca prikuplja podatke o tome da se rasvijetli u koje namjene se troše sredstva reprezentacije. Tako se, između ostalih dobijenih odgovora, može vidjeti da je Regulatorna agencija za komunikacije BiH potrošila 𝟴.𝟭𝟲𝟴,𝟳𝟭 𝗞𝗠 na štampanje promotivnog materijala iako to nije predviđeno Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju.

U julu je uputila dodatnih 11 dopunskih poslaničkih pitanja institucijama koje su u prošloj godini potrošile više od 75% sredstava reprezentacije ili više od 15.000 KM u ove svrhe.

Trošenje novca

Od institucija je zatražila da dostave specifikaciju utrošenih sredstava kako bi se jasno pokazalo na šta su se trošila sredstva poreskih obveznika.

“Kao odgovor na moje poslaničko pitanje u kojem tražim dostavu podataka o iznosu utrošenih sredstava na reprezentaciju i specifikaciju namjene njegove potrošnje, mnoge institucije su mi odgovorile da je novac od reprezentacije potrošen na kupovinu poklona, reklamnog materijala i cvijetnih aranžmana”, rekla je Marinković-Lepić.

U ovom aspektu prednjače:

– Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (13.400,00 KM potrošeno na poklone, reklamni materijal, zahtjeve i drugo)
– Regulatorna agencija za komunikacije BiH (𝟴.𝟭𝟲𝟴,𝟳𝟭 𝗞𝗠 potrošeno na štampanje promotivnog materijala)
– Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (𝟯.029,36 𝗞𝗠 potrošeno na kupovinu reklamnog materijala)

Izvor : Facebook

Suprotno Pravilniku

Marinković-Lepić je pitala Ured za reviziju institucija BiH da li se sredstva za reprezentaciju mogu trošiti za ove namjene.

Na šta Regulatorna agencija za komunikacije troši novac namijenjen za reprezentaciju?

U odgovoru koji joj je dostavljen na poslaničko pitanje, u njemu se navodi da je na reprezentaciju potrošeno 𝟭𝟯.𝟵𝟲𝟱,𝟳𝟴 𝗞𝗠 odnosno 𝟵𝟯,𝟵𝟭% predviđenih sredstava.

Kako je saopćila Marinković-Lepić, dostavljeni su joj odgovori na dopunsko poslaničko pitanje u kojem se navodi da je potrošeno 𝟴.𝟭𝟴𝟲,𝟳𝟭 𝗞𝗠 na štampanje promotivnog materijala iako to nije predviđenoPravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti