VKBI, HNV I SGV nastavljaju borbu za ravnopravnost svih građana i naroda u BiH

0
Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće u BiH i Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u BiH poručili su nakon sastanka da za razliku od političkih lidera, ova tri nacionalna društva nemaju problem u međusobnoj komunikaciji,  stavovima i različitostima, saopćilo je Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Na navedenom radno-konsultacionom sastanku, tri asocijacije su zajednički konstatirale da su njima u prošloj godini, iz nerazumljivih razloga, skoro potpuno izostali pomoć i podrška od vlada i resornih ministarstava kantona, posebno Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

– Naše organizacije više od 25 godina zajednički djeluju na integraciji bh. društva i države u kojoj prije svega trebaju biti zaštićena prava svakog čovjeka (građanina), pa potom i sva nacionalna i vjerska prava na svakom pedlju suverene, nezavisne i cjelovite Bosne i Hercegovine, koja se marginaliziraju od vladajućih struktura te se stiče dojam da se integrativni projekti i ovakve organizacije kažnjavaju od vlasti. Jasni su nam razlozi i motivi odsustva podrške od struktura HNS-a i vladajućih političkih elita iz RS-a, ali se postavlja otvoreno pitanje  zašto federalne i kantonalne institucije, kojima vladaju stranke koje za sebe kažu da su probosanske, ne podržavaju naše napore, ciljeve i djelovanje na konkretan način – kaže se u saopćenju.

Zajednički je usaglašeno da će u 2021. godini ove asocijacije nastaviti pritisak na zakonodavne nivoe u kantonima u Federaciji BiH koji još nisu izvršili obavezu usklađivanja njihovih ustava u kontekstu ustavne ravnopravnosti Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih građana Bosne i Hercegovine. Posebno će tri asocijacije insistirati da nadležni izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava te podržavati sve inicijative i procese čiji je cilj pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlanskim integracijama.

– Kao nacionalna društva i istovremeno kao građani i državljani Bosne i Hercegovine, ponudićemo prijedlog liste nacionalnih prava koja bi se trebala štititi na državnim i entitetskim nivoima jer postojeća uloga domova naroda/vijeća naroda je potpuna zloupotreba nacionalnih prava i uglavnom se koriste za zaštitu političkih interesa nacionalnih stranaka, a ne naroda, kako se to u javnosti predstavlja. U 2021. godini, koliko to uvjeti budu dozvoljavali, naše organizacije će organizirati u svim većim gradovima u cijeloj BiH, dakle u oba entiteta i Distriktu Brčko, javne tribine na kojima ćemo izložiti naš koncept bolje, pravednije i slobodnije Bosne i Hercegovine.

Poseban akcenat stavićemo na ulogu OHR-a i kancelariju EU u BiH jer njihova pasivnost i nerijetko dvolična i neprincipijelna politika samo usložnjavaju integrativne procese u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina i želimo je graditi po mjeri svih građana, barem na nivou kako su uređene i susjedne države Srbija, Crna Gora i Hrvatska, ni manje ni više – poručile su ove tri asocijacije.

One posebno ističu da su nacionalne i vjerske različitosti u Bosni i Hercegovini bogatstvo koje treba s ponosom isticati, a nikako  zloupotrebljavati kao izvore sukoba, netrpeljivosti, pogotovu  mržnje.

www.vijesti.ba