Vlada FBiH naredila uvođenje strožijih mjera, preporučuju ‘VPT pravilo’

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 13. prosinca te naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 16. prosinca kao dana početka njihove primjene.

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Preporučuje se vladama županija, da u skladu s epidemiološkom situacijom na području županije, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu covid-19″ uvedu Pravilo cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje županije i o istom izvijeste Krizni stožer FMZ-a.

Krizni stožer FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje županije, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Krizni stožer FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer će zaključke sa sjednice, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. siječnja 2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je u četvrtak donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 49. tjednu, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad tjednih indikatora, osim ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata. Na bolničkom liječenju trenutno je 571 oboljelih od covid-19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 87,2 posto su necijepljeni i nepotpuno cijepljeni. U proteklom tjednu zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog covid-19.

Na razini Federacije BiH tjedna incidenca iznosi 103,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih tjedan dana najviša je zabilježena u Posavskoj, Sarajevskoj, Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnoherecegovačkoj županiji.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dano 1.017.625 cjepiva protiv covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 (29,45 posto), na drugu 473.657 (26,30 posto), te na treću 13.622 (0,76 posto).

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv covid-19, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, koje se naročito očekuje u prazničnom razdoblju krajem godine, Krizni stožer FMZ-a procijenio je da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka, navodi se u priopćenju.