Poništen doktorat Siniši Malom

Senat Univerziteta u Beogradu donio je jednoglasnu odluku o poništavanju doktorata ministra finansija Siniše Malog, saznaje Euronews Srbija.

Podsjetimo, Upravni sud poništio je u junu odluku Senata Univerziteta u Beogradu kojom je ministru finansija Siniši Malom poništena diploma doktora nauka iz proceduralnih razloga.

Siniša Mali doktorat je odbranio 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka, a mentor mu je bio prof. Ondrej Jaško, dok su članovi Komisije za pregled i odbranu njegove disertacije bili prof. Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta i Slađana Barjaktarović Rakočević, vanredna profesorka FON-a.