Komšić je nažalost u pravu: Milanović je u vezi s BiH šarlatan opasnih namjera