Kandidati iz mraka za vijeće RAK-a: Bez diploma, bez iskustva, ali sa jakom podrškom stranaka

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH vraćen je na doradu Vijeću ministara, a žučne rasprave su vođene oko kandidata Beusa i Jurišića

Nakon duge i žučne rasprave o predloženim kandidatima za Vijeće RAK-a, a najviše zbog imena Antonija Beusa i Vladimira Jurišića, prijedlog je vraćen na doradu Vijeću ministara BiH. Poslanici SDA, HDZ-a i SNSD-a su prije glasanja zatražili da se ono odgodi i da se prijedlog vrati radi na doradu razmatranja određenih zakonskih uvjeta.

BAHATA POLITIKA

Alma Čolo, poslanik SDA, izrazila je sumnju u odgovarajuće iskustvo predloženih kandidata za obavljanje poslova.
– Gospodin Beus je završio fakultet 2019, a Zakon o komunikacijama u članu 39. propisuje da kandidati za Vijeće RAK-a moraju imati pet godina radnog iskustva, rekla je Čolo.

Kako neko sa srednjom školom može biti autor više radova iz oblasti autorskih prava, pita se Čolo

Za Jurišića kaže da je sekretar Osnovnog suda u Banjoj Luci i da prilikom pregleda njegove biografije nije primijetila gdje je stekao pet godina radnog iskustva u oblasti telekomunikacija. I Saša Magazinović iz SDP-a je osporio nekoliko prijedloga za imenovanje više kandidata zbog navodnog sukoba interesa, sudskih sporova, političkog djelovanja i drugih kontroverzi, što se posebno odnosi na Beusa i Jurišića.
– To je odraz bahatosti te politike i slanja poruke “mi možemo šta hoćemo”, istakao je Magazinović.
Mirjana Marinković Lepić (Naša stranka – Nezavisni blok) kazala je da konačnu odluku o sastavu Vijeća RAK-a donosi Predstavnički dom i smatra nedopustivim to što među kandidatima nema žena.
Zastupnik Predrag Kožul (HDZBiH) istakao je važnost Vijeća RAK-a kao tijela, napomenuvši da je to jedini organ koji kontroliše rad RAK-a i kojem direktor RAK-a odgovara. Dodao je da vjeruje u materijale koje su dobili od Vijeća ministara BiH i koje je uradila ad hoc komisija u kojoj su i zastupnici iz parlamenta.

JAVNE NABAVKE

Poslanici PD-a PSBiH danas su razmatrali izmjene Zakona o javnim nabavkama koje predlaže Vijeće ministara BiH po skraćenom zakonodavnom postupku, a koje su potrebne kao jedan od 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila pred BiH za kandidatski status za članstvo u EU.

Mirjana Marinković Lepić smatra nedopustivim to što među kandidatima nema žena

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na sjednici u Sarajevu raspravljali su o Prijedlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik SDA Denis Zvizdić. On je istakao da je zakon potreban kako bi se spriječio govor mržnje i politička komunikacija dovela na razinu kakvu imaju evropske države. Poslanici nisu prihvatili mišljenje Ustavnopravne komisije kroz prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca BiH, a čiji su predlagači poslanici Kluba DF-a.