Još jedna žrtva Covida-19: Preminuo Rukib Mulalić

Od posljedica infekcije koronavirusa jutros je u Tuzli preminuo poznati RTG tehničar Rukib Mulalić.

Posljednjih dana bio hospitaliziran u COVID bolnici UKC-a Tuzla. Bio je veoma iskusni i stručni RTG tehničar.

Rođen je 12. februara 1955. godine u Lukavici, opština Gračanica BiH.

Osnovnu a potom i Medicinsku školu završio je u Tuzli 1973. godine. U JZU UKC Tuzla bio je zaposlen od 1973. godine gdje je na poslovima glavnog tehničara Poliklinike za radiologiju proveo nepunih dvadeset godina istovremeno obavljajući i stručne poslove u CT i angio dijagnostikama.

Na Višoj radiološkoj školi diplomirao je 1981. godine u Sarajevu. U dva mandata obavljao je i poslove zamjenika glavne sestre JZU UKC Tuzla.

Kao spoljni saradnik obavljao je poslove instruktora praktične nastave iz radiološke tehnike u Medicinskoj školi u Tuzli. Bio je dugogodišnji mentor radiološkim i višim radiološkim tehničarima. Aktivno uključen u osnivanje Komore zdravstvenih radnika TK, i Komore diplomiranih inžinjera medicinske dijagnostike F BiH.

Rukib Mulalić objavio je 15 stručnih radova, te bio stručni saradnik u dva magistarska rada, educirani je ocjenjivač za poslove kvaliteta cine filma u radiološkoj dijagnosti.

Svoju profesionalnu djelatnost posljednjih godina Rukib Mulalić obavljao je u ZU Poliklinika Azabagić Tuzla na poslovima CT dijagnostike.