Dok bošnjački političari izdajnički šute, Muharem Cero upozorava: Srbija nelegalno gradi aerodrom u Trebinju na državnoj imovini BiH

Muharem Cero, bivši član Komisije za državnu imovinu BiH danas je uputio otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH, Valentinu Inzku, kao i članicama Vijeća za implementaciju mira.

On u svom pismu traži reakciju ovih inostranih tijela, s obzirom da je očigledno na imovini pod zabranom Republika Srpska i Republika Srbija pozivanjem na prava paralelnih i specijalnih odnosa iz Aneksa 4 DMS-a vrše radnje neustavnog i nezakonitog prijenosa vlasništva.

Pismo Muharema Cere Oslobođenje prenosi u cijelosti:

“Kao što vam je poznato 18. marta 2005. godine visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown donio je odluku kojom je proglasio tri zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom u BiH. Zakoni su stupili na snagu odmah. Članom 1 Tačka 2 zabrana se odnosi i na nepokretnu imovinu na kojoj pravo raspolaganja i upravljanja je imala bivša SRBiH do 31. decembra 1991. godine, a koja se na dan donošenja ovog Zakona smatrala vlasništvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u republici Srpskoj. Stavom 2 iste tačke je rečeno: „U smislu ovoga Zakona pod raspolaganjem navedene imovine smatra se direktni ili indirektni prenos vlasništva.

Članom 2. istog zakona stavom 2 je rečeno: „Svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže iz imovine Člana 1 ovoga zakona suprotno odredbama ovoga zakona, ništav je.

Politički direktori PIC-a su na sastanku u Briselu 26. i 27. februara 2008. godine kao uvjet za zatvaranje Ureda OHR-a u BiH definirali Program 5+2 (ispunjenje pet ciljeva i dva uvjeta). Peti preostali neispunjeni cilj jeste prihvatljivo i održivo rješenje raspodjele državne imovine i prihvatljivo i održivo rješenje vojne imovine iz sukcesije.

Kako vam je poznato ovaj cilj vlasti u BiH nisu ostvarile. Presudom Ustavnog suda BiH U1/11 je utvrđeno da se po imovinom iz člana 1 tačka 2 Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom podrazumijevaju i javna dobra – na cijeloj teritoriji BiH.

Druga presuda istog suda je u meritumu donijela konačnu odluku o državnom poljoprivrednom zemljištu U-19/20. Pred Ustavnim sudom je u postupku i apelacija u predmetu ocjene ustavnosti Zakona o šumama i šumskom zemljištu RS-a, a čiji ishod se očekuje.

Unatoč postojećim zabranama entitet Republika Srpska se oglušio na preuzete obaveze te unilateralno proveo zabranjeni prenos vlasništva na državnoj imovini iz kontinuiteta SRBiH.

Poznato vam je da upravo na imovini pod zabranom Republika Srpska i Republika Srbija pozivanjem na prava paralelnih i specijalnih odnosa iz Aneksa 4 DMS-a vrše radnje neustavnog i nezakonitog prijenosa vlasništva.

U toku je provođenje ovih radnji izgradnjom Aerodroma u Trebinju. Nepokretna državna imovina – šumsko i poljoprivredno zemljište se sa titulara vlasništva države BiH od nevlasnika entiteta RS prenosi na novog vlasnika Republiku Srbiju i to potpisanim nezakonitim sporazumima. Mada je u toku ustavna apelacija za izgradnju hidroelektrana na Drini (državnoj imovini i prirodnom resursu BiH) dvije elektroprivrede ponovo unilateralno ignoriraju Zakon o zabrani i Ustav BiH te vrše pripremne radove izgradnje hidroelektrana bez saglasnosti titulara vlasništva na ovoj imovini – države BiH.

Kako zakonski zaštitnici imovinsko pravnih interesa države BiH (pravobranilaštva na svim nivoima) ne reaguju, a na šta ih zakon o zabrani raspolaganja obavezuje to očekujem da obustavite sve pravne radnje, akta i odluke kojim se krši Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, te vašim aktom obavežete visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da temeljem svojih ovlaštenja iz Aneksa 10 DMS-a proglasi ništavnost neustavnih i nezakonitih radnji.

Napominjem, da je imovina pod zabranom kolateral-garant i za najnovije zaduženje RS-a na Londonskoj Berzi u iznosu od 350 miliona eura. Istim nalogom visoki predstavnik bi temeljem vaše odluke onemogućio da se stvoreni dug namiri na državnoj, a ne entitetskoj imovini”, naveo je Cero.