Čudna jada od Mostara grada

Čudna jada od Mostara grada…