Bez komentara: Gdje su se sakrile “nacionalne vođe”?