U slovenačkom hotelu pronađena soba za prisluškivanje

slovenija

U blizini Postojnske jame, jedne od najvećih pećina Evrope i turističkih destinacija Slovenije, otkriveni su relikti "mračne strane" zajedničke jugoslovenske prošlosti.

Naime, pri rekonstrukciji hotela izgrađenog 1969. novi vlasnik je iza zida naišao na skrivena, zaključana čelična vrata. Kada su probijena, pokazalo se da čuvaju četiri prostorije u kojima je sloj prašine ukazivao da nisu korištene decenijama.

A unutra stari namještaj, telefoni, šifrarnik i uputstva za korištenje opreme.

Istraživač Igor Omerza kaže da je riječ o jednom od prislušnih centara Udbe, tajne političke policije SFRJ:

„Tito je odsjedao u ovom hotelu, mnogo stranih turista, a dolazilo je i lokalno stanovništvo. Na pronađenim mašinama jasno piše Hotel 'Jama', a kablovi vode ka hotelu pa je očigledno da su sobe bile ozvučene. Ne vjerujem da je sam Tito bio prisluškivan, vjerovatno se ne bi usudili na tako nešto, ali sve je moguće. Mislim da su prisluškivani prije svega strani gosti koji se sa njim tu nalazili“, kaže Omerza.

Prema njegovim riječima, bilo je 45 takvih lokacija u gradovima Slovenije.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH