Ima se, može se: Lampu za projektor Parlament BiH platio više od 14.000 KM

lampaa

Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH donio je odluku o nabavci lampe za projektor koja će biti plaćena više od 14.000 KM.Naime, na preporuku Komisije za nabavke Kolegij Sekretarijata PS BiH prihvatio je ponudu kompanije Audio Video Consulting d.o.o. iz Sarajeva za nabavku lampe za projektor po cijenu od 14.271,83 KM bez PDV-a, objavila je N1.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je 25. maja ove godine, a procijenjena vrijednost iznosila je 15.000 KM sa uračunatim PDV-om.Firma AVC iz Sarajeva je ujedna bila i jedina koja se prijavila na tender.

Facebook stranica

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH