EU želi pojačati saradnju sa Balkanom u borbi protiv terorizma

puska

Evropska unija usvojila je danas u Briselu set zaključaka u vezi sa borbom protiv terorizma, te se između ostalog, obavezala na jaču saradnju i sa zemljama zapadnog Balkana, saopćeno je danas.

Poseban dio novih mjera Brisela će se odnosti na borbu protiv radikalizacije i korištenja interneta i društvenih mreža u radikalizaciji. Među zaključcima EU, navodi se i da su primili k znanju informaciju Europola o povezanosti između organiziranog kriminala i terorizma.

Vijeće za vanjske poslove EU kojim predsjedava Federica Moherini, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost usaglasilo je mjere koje treba preduzeti Služba za vanjske poslove Unije. Između ostalog, ocijenjeno je da je terorizam jedna od najvećih prijetnji te da Unija mora ojačati svoje kapacitete za borbu protiv tog zla i nadzor nad finansijskim tokovima.

Jedna od mjera će biti i slanje eksperata za sigurnost i borbu protiv terorizma u delegacije Evropske unije. Ministri vanjskih poslova su najavili i snažniju borbu protiv širenja radikalnih ideologija i nasilnog ekstremizma putem interneta, te jaču saradnju sa partnerima.

U pogledu zapadnog Balkana, Vijeće EU ističe „važnost operativnog partnerstva sa svim državama ovog regiona“ kroz postojeće modele saradnje uključujući Inicijativu zapadnog Balkana protiv terorizma, te sisteme za jačanje sigurnosnih uprava koji obuhvaćaju i borbu protiv organiziranog kriminala i sigurnost granica.

"Vijeće EU ističe značaj zajedničkih napora u kontroli i sprečavanju nezakonite trgovine oružjem, kretanju stranih boraca te borbi protiv utjecaja ekstremističkih ideologija na zapadnom Balkanu", saopćeno je iz Brisela.

Facebook stranica

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH