Podignuta optužnica protiv Kemala Čauševića i drugih

kemo

Nakon opsežne istrage, tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv Kemala Čauševića, Anesa Sadikovića i Sedineta Karića.

Optuženi se terete da su, optuženi Čaušević kao direktor UIO BiH, tokom 2007. godine, stupio u kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, optuženima Sadiković Anesom i Karić Sedinetom, koji su vlasnici više pravnih osoba-poduzeća koja se bave uvozom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova poduzeća, u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja faktura za koje je znao da su na njima netočni podaci, tražeći da mu Sadiković i Karić, kao protuuslugu daju iznos od 1.000 KM po uvezenom kamionu, što su navedeni pristali i novac mu donosili i davali na različitim lokacijama u Sarajevu i Banja Luci.

Na taj način, nanesena je višemilionska šteta budžetu i svim građanima BiH, jer nisu naplaćivani stvarni iznosi carine, a optuženi Sadiković i Karić su optuženom Čauševiću u periodu od 2007. do 2011. godine, za uvoz više od 1.700 kamionskih isporuka tekstila, dali iznos od 1,72 miliona KM i to Sadiković Anes, oko 1,2 miliona a od Karić Sedinet od oko pola milijuna KM.

Optuženi Čaušević Kemal tereti se da je novac pribavljen činjenjem kaznenih djela, bez kreditnog zaduženja, stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolici u iznosu od oko 1,2 miliona KM. Navedene nekretnine su blokirane na zahtjev tužiteljstva i prema Sudu BiH je upućen prijedlog za oduzimanje imovine stečene izvršenjem kaznenih djela.

Također, optuženi Čaušević Kemal, dodatno se tereti da je zloupotrijebio službeni položaj i poduzećima koja su učestvovala u proceduri javne nabavke za usluge štampanja kontrolnih markica na vrijednosnom papiru, za potrebe UIO BiH, omogućio nezakonitu uplatu sredstava u iznosu od oko 200.000 KM, zbog navodne štete nastale u konkurentskom postupku, iako stvarne štete nije bilo.

Optuženi se terete:

-Čaušević Kemal, za kaznena djela zloupotrebe službenog položaja (čl.220), pranja novca (čl.209.) i primanje dara i drugih oblika koristi (čl.217) iz Kaznenog zakona BiH

-Sadiković Anes, za kaznena djela davanja dara i drugih oblika koristi (čl.218) Kaznenog zakona BiH

-Karić Sedinet, za kaznena djela davanja dara i drugih oblika koristi (čl.218) Kaznenog zakona BiH

Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više od 100 dokaznih materijala.

Također, Tužiteljstvo BiH nastavlja istragu prema više osumnjičenih osoba, među kojima i dužnosnika UIO BiH, a koje su obuhvaćene istražnim aktivnostima u okviru predmeta Pandora.

 

Facebook stranica

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH