Ko će nas liječiti: Prestanite tjerati doktore iz TK

Ljekari

Zbog intenzivnog i povećanog odlaska ljekara zdravstveni sektor u FBiH uskoro će doći u ozbiljne probleme, upozoravaju zdravstveni radnici. Zabrinutost u pogledu odlaska mladih školovanih ljekara u inozemstvo zbog nepovoljne situacije u našoj zemlji, ostavlja otvorenim pitanje ko će nas liječiti za nekoliko godina ukoliko se osipanje zdravstvenog kadra nastavi ovom dinamikom.

Ljekari sa područja Tuzlanskog kantona odlaze raditi u druge kantone u kojima je registriran deficit ovog kadra, iz javnih u privatni sektor, ali je najviše onih koji rad nastavljaju u klinikama u inozemstvu.

Zbog nemogućnosti dobijanja posla u Bosni i Hercegovini, kada su u pitanju mlade generacije ljekara u posljednje tri godine je prema podacima Ljekarske komore dvadeset ljekara je napustilo Tuzlanski kanton u potrazi za boljim uslovima rada.

Tačnih podataka o broju odlazaka ljekara u inozemstvo u ovoj godini iz više razloga nema, ali zvanični podaci Ljekarske komore FBiH govore da je u prošloj godini našu zemlju napustilo 600 ljekara. Koliko će ljekara ostati raditi u BiH znat će se nakon što Savezna Republika Njemačka olakša kriterije za zapošljavanje naših sugrađana u zdravstvu.

“U toku je i aktuelna je devastacija javnog zdravstva prije svega. Prije svega aktuelan je odlazak ljekara sa UKC u privatni sektor, odlaze također i u inostranstvo. Znači, naš najkvalitetniji visoko educirani kadar odlazi, privatnici dobijaju gotov proizvod, tako isto i druge države“, tvrdi Admir Suljić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH