Nevolje Vlade TK: Ministar bez diplome, stranke bez morala, premijer bez srama

ellll

 

Elvir Mujkanović više nije ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera on je razriješen ove funkcije, na koju je danas većinom glasova imenovan Amir Kulaglić iz Srebrenice. Ovo ministarsko mjesto pripalo je Demokratskoj fronti.

Skupština Tuzlanskog kantona sa 21 glasom za i 12 suzdržanih, bez ijednog glasa protiv, prihvatila je razrješenje dužnosti Elvira Mujkanovića, ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, koji je prije nekoliko dana i podnio ostavku zbog nemogućnosti zasnivanja radnog odnosa. Posao je do danas obavljao volonterski. Naknadno se uspostavilo da Mujkanović nema odgovarajuću stručnu spremu za ovu funkciju. U SDP-u smatraju da su dovedeni u zabludu.

– Premijer i članovi Komisije za izbor i imenovanje, prije svega predsjednik su to prešutjeli Skupštini Tuzlanskog kantona i doveli sve nas u zabludu da glasamo za prijedlog za ministra koji formalnopravno nije ispunjavao te uslove – kaže predsjednik Kluba SDP-a u Skupštini TK-a Dževad Hadžić.

U Demokratskoj fronti smatraju da nisu napravili nikakvu proceduralnu grešku prilikom kandidiranja Mujkanovića za ministra, koga je država nakon završetka rata poslala na školovanje u Tursku.

– Tamo je završio školovanje. Međutim, ta diploma nije nostrificirana, što je diskriminacija prema boračkoj populaciji – navodi predsjednik Kluba DF-a u Skupštini TK-a Mahir Mešalić.

U Pokretu demokratske akcije su stava da je bilo propusta prilikom imenovanja Mujkanovića.

– Najveći krivac je Demokratska fronta, koja je izvršila prijedlog ministra, a nije pratila proceduru. Naravno da je sljedeći krivac predlagač Denijal Tulumović, sadašnji premijer, koji je imao svu dostupnu dokumentaciju – smatra predsjednik Kluba PDA u Skupštini TK-a Senad Alić.

– Ko radi taj i griješi. Treba utvrditi u tom lancu nadležnih ko je napravio propust i, eventualno, ukoliko postoji odgovornost, sankcionirati to – zaključuje predsjednik Kluba SDA u Skupštini TK-a Bego Gutić.

Sa 19 glasova i 15 suzdržanih bez ijednog protiv danas je za novog ministra za boračka pitanja TK imenovan Amir Kulaglić iz Srebrenice.

– Pred nama su vrlo ozbiljni i odgovorni izazovi. Prije svega, usklađivanje Zakona o dopunskim pravima boraca Tuzlanskog kantona s federalnim zakonom, koji će od nas tražiti vrlo odgovaran i savjestan odnos prema ovoj populaciji – poručio je Kulaglić.

Skupština TK-a danas je jednoglasno usvojila Rezoluciju povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao podršku inicijativi "Stop negiranju genocida". Usvajanjem Rezolucije TK je postao prvi kanton u Federaciji čija je Skupština usvojila ovaj dokument.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH