BiH nije dobila preporuku EK za status kandidata, zeleno svijetlo za Sjevernu Makedoniju i Albaniju

EU

Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije da zaslužuje status kandidata za EU, kritike Srbiji i Crnoj Gori za nedostatke u oblasti vladavine prava i slobode medija, zeleno svetlo Severnoj Makedoniji i Albaniji saopšteno je u Briselu.

Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, inače autor izveštaja Evropske komisije, naglasio je da je mišljenje koje je objavila Komisija "sveobuhvatna mapa puta za reforme koje vode demokratiji, vladavini prava, osnovama prava i javne reforme". Ovo mišljenje je, prema Hahnu, prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži BiH u njenim naporima ka EU.

Međutim u mišljenju Evropske komisija nedostaje jasna preporuka da Savet EU odobri status kandidata za BiH. Sve što Evropska komisija ukazuje je da Savet trebati da odluči "o narednim koracima za ovu zemlju".

U izveštaju se konstatuje da je Bosna i Hercegovina je postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti. "Međutim, da bi se krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, BiH mora posvetiti posebnu pažnju ubrzavanju procedura donošenja odluka i poboljšanju poslovnog okruženja, kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, naročito javnih preduzeća", ističe se u izveštaju EK.

"Zemlja treba da se pozabavi preprekama za pravilno funkcionisanje tržišnih mehanizama, kao što su slaba vladavina prava, birokratizacija, korupcija, dugotrajni i preterano složeni administrativni postupci i velika rascepkanost tržišta zemlje. Kako bi se mogla nositi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Unije, BiH mora posvetiti posebnu pažnju niskom kvalitetu obrazovanja i nedovoljnoj orijentaciji prema potrebama tržišta rada, zatim nedovoljnom razvoju transportne i energetske infrastrukture", zaključuje u mišjenju o BiH.

Kritike Srbiji i Crnoj Gori

Srbija i Crna Gora su dobile negativne cene oko vladavine prava. Komesar Hahan je naglasio da ove zemlje moraju da ojačaju napore i budu kredibilnije u ovom smeru. "Ovo je uslov kako bi one (Crna Gora i Srbija) napredovale na evropskom putu", naglasio je autor ovogodišnjeg paketa o proširenju.

Osvrćući se na dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, evropski komesar je istakao da obe strane treba da doprinesu stvaranju pogodne atmosfere za postizanje legalno obavezujućeg sporazuma. S tim u vezi on je dodao da Kosovo treba da povuče oduku o tarifama na uvoznu robu iz Srbije i BiH koja je prema njemu "zasenila sve napretke na osnovu implementiranja evropske agende".

Hahn je naglasio da postoji hitna neophodnost na zapadnom Balkanu da se učini napredak u procesu pomirenja, dobrosusedske saradnje i regionalne saradnje. Nedavni sporazum koji je postigla Makedonija sa Grčkom, ali i sa Bugarskom, prema evropskom komesaru "trebale bi biti primer za drugima kako da ga slede".

Postoji hitna potreba da se stvori više prostora za istinsku međustranačku debatu, kako bi se stvorio širi proevropski konsenzus koji je od vitalnog značaja za napredak zemlje na putu ka EU, piše u izveštaju o Srbiji uz podsećanje da je nekoliko opozicionih partija počele bojkotovati Parlament početkom 2019. godine.

„Parlamentarna praksa vladajuće koalicije dovela je do pogoršanja rasprava o zakonima i potkopala je nadzor Parlamenta nad izvršnom vlasti. Sedmični protesti protiv vlade počeli su u Beogradu u decembru 2018. godine kao reakcija na napad na lidera jedne opozicione stranke. Mirni protesti koji zahtevaju slobodu medija i slobodne i poštene izbore vremenom su rasli. Nekoliko opozicionih stranaka obznanilo je nameru da bojkotuju parlamentarne izbore ako se ne ispune zahtevi za slobodne i poštene izbore. Srbija se treba u potpunosti baviti svim preporukama o izborima koje su identifikovali međunarodni posmatrači kao prioritet“, navedeno je izveštaju.

Što se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom, Srbija ostaje uključena u dijalog i pokazala je uzdržanost u odgovoru na uvedene takse. Ipak, Srbija treba napraviti značajne napore, naročito u međunarodnim odnosima, kako bi uspostavila pogodno okruženje za zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan da bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na svojim evropskim putevima - konstatuje se u izveštaju.

U izveštaju za Crnu Goru se ističe da politička scena ostaje fragmentirana, polarizirana i sa nedostatkom istinskog političkog dijaloga. Potrebno je aktivno i konstruktivno učešće svih strana kako bi se ojačala parlamentarna odgovornost. Nije bilo novih događaja vezanih za navodnu zloupotrebu javnih fondova u korist političkih stranaka iz 2012. godine, navedeno je u izveštaju.

Evropska komisija upozorava da korupcija prevladava u mnogim oblastima. "Finansijske istrage, zaplena imovine trebaju da se poboljšaju... Daljnja poboljšanja u ovom pogledu moguća su samo u okruženju u kojem su nezavisne institucije zaštićene od bilo kakvog neprimerenog uticaja", stav je Evropske komisije.

Naglašava se da su potrebni dalji rezultati kako bi se ostvario napredak u pogledu borbe protiv organiziranog kriminala, gde su u pitanju lokalni interesi, uključujući pranje novca, trgovinu ljudima i krijumčarenje duvana, kao i zapljena prihoda od kriminala.

U delu izveštaja o Crnoj Gori se konstatuje da je došlo do vrlo ograničenog napretka u pogledu istraga slučajeva nasilja nad novinarima. Nedavna politička uplitanja u Savet javnog servisa i Agenciju za elektronske medije su razlog za ozbiljnu zabrinutost.

Zeleno svetlo za Severnu Makedoniju

S druge strane, Evropska komisija je potvrdila spremnost da se Severnoj Makedoniji i Albaniji otvori putv za početak pregovora o pristupu EU.

"Mi moramo da ispunimo naša obećanja u trenutku kada zemlje regiona ispune svoj deo obaveza. Ovde imam u obzir Albaniju i Severnu Makedoniju, gde mi preporučujemo otvaranje pristupnih pregovora", kazao je Hahan.

Situacija na severu Kosova ostaje poseban izazov, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije, uz napomenu da je pravosuđe još "podložno političkom uticaju te da je pravosudna administracija i dalje spora i neefikasna".

U izveštaju se kaže da je korupcija široko rasprostranjena i da je i dalje vidljiva. "Kosovo je u ranoj fazi borbe protiv organizovanog kriminala. Međutim, postignut je mali napredak u finalnom oduzimanju imovine i još ima nekoliko finansijskih istraga i konačnih presuda. Potrebne su mere kako bi se striktno osiguralo da nema političkog uplitanja u operativne aktivnosti organa za provedbu zakona i tužilaštva. Situacija na severu Kosova u pogledu organizovanog kriminala i dalje predstavlja izazov za agencije za sprovođenje zakona".

Podvlači se i da je postignut napredak u borbi protiv terorizma, posebno u pogledu stvaranja boljih uslova za rehabilitaciju i reintegraciju stranih terorističkih boraca i njihovih porodica.

Osim toga, navedeno je da, kada se govori o dobrosusedskim odnosima i regionalnoj saradnji, Kosovo je nastavilo da učestvuje u većini regionalnih foruma. Međutim, odluka Kosova da uvede takse od 100% na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine potkopala je napore regionalne saradnje. Što se tiče normalizacije odnosa sa Srbijom, Kosovo je ostalo uključeno u dijalog. Međutim, kosovska vlada treba da povuče takse na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kosovo treba da uloži dalje značajne napore kako bi se uspostavilo povoljno okruženje za zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom. Takav sporazum je hitan i presudan da bi Kosovo i Srbija mogli napredovati na svojim evropskim putevima.

Evropska Komisija objavljuje godišnji paket o proširenju, koji utvrđuje napredak koji su učinile zemlje u procesu evropskih integracija. Radi se o najvažnijem dokumentu za Zemlje Zapadnog Balkana i Turske gde se objektivno utvrđuje činjenično stanje u svakoj zemlji te se ocenjuje napredak ali i nedostaci u ispunjavanju kriterijuma u integracijskom procesu.

Objavljivanje ovogodišnjeg dokumenta, koji se inače obelodanjuje u aprilu, ovoga puta protiče u krajnje neuobičajenoj atmosferi, počev od prvobitnog odlaganja od aprila za maj zbog evropskih izbora, pa sve do neizvesnosti koja je vladala do ponedeljka oko toga da li ponovo odložiti objavljivanje paketa jer se o tome ozbiljno razmišljalo protekle nedelje.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH