Ne bi trebalo da svi madeži izazovu nespokoj kod osoba koje ih imaju. Istraživanje na više od 900 blizanaca između 18 i 79 godina, koje su zajedno radili američki stručnjaci za starenje i britanski genetičari, pokazalo je da osobe sa većim brojem krupnijih madeža po tijelu sporije stare i duže žive.

- Čovjek evropske rase u prosjeku ima oko 30 madeža prečnika od jedan do pet milimetara. Međutim, nama su bile zanimljive osobe koje imaju čak stotinu madeža, među kojima su i krupniji. Upravo kod njih je dokazano da žive duže. Ustanovljeno je takođe, da je od dvije osobe istih godina, biološki mlađa ona sa više madeža. Ta razlika ide i do deset godina, istakli su istraživači sa Londonskog kraljevskog koledža dr Veronika Batajli i dr Tim Spektor.

 

Genetičari smatraju da čovjek sa više madeža ima veću vjerovatnoću da njegov DNK poseduje poseban mehanizam zaštite od starenja. Uspjeli su da ustanove i vezu između broja madeža i dužine telomera, odnosno končastih krajeva hromozoma, koji se sve više skraćuju sa starenjem organizma. Osobe sa više madeža imaju duže telomjere, što znači da su im i ćelije dugovječnije.

 

 

 

novosti.rs