Izdvojeno

Izdvojeno (3656)

Potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjoj Luci sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja Jasonom Osborneom i Michaelom Rubinom.

Glavna tema bila je kampanja SNSD-a za predstojeće Opće izbore u BiH.

- Tokom sastanka posebno su analizirani uspjesi politike SNSD-a koji su ostvareni u proteklih dvanaest i po godina - saopćeno je iz ove stranke.

Sagovornici su naglasili da je potrebno promovisati politiku za budućnost, ocijenivši da je u tom pogledu potreban maksimalni angažman svih, navode iz SNSD-a.

Na ovu vijest reagirali su i iz Srpske demokratske stranke, te su "čestitali gospođi Željki Cvijanović na prvom potezu koji je povukla kao kandidat za Predsjednika Republike Srpske".

- Danas je RTRS informisala javnost o sastanku na kome se o svojoj političkoj kampanji dogovarala sa Jasonom Osborneom i Michaelom Rubinom, američkim stručnjacima za političke kampanje i time otkrila ko zaista stoji iza njene kampanje.

Očito da gospođa Cvijanović krajnje ozbiljno shvata snagu protivkandidata gospodina Govedarice kada joj više nije dovoljno da ide po misljenje kod predsjednika svoje stranke. Iskreno se nadamo da nakon ovoga neće više imati obraza da optužuje druge stranke i pokrete za saradnju sa Amerikancima - naveli su iz SDS-a.

Među 1.000 najboljih univerziteta u svijetu iz zemalja Balkana našli su se univerziteti u Ljubljani, Mariboru, Zagrebu i Beogradu.

Prema rang-listi najboljih univerziteta u svijetu za 2019. godinu, britanskog Instituta Quacquarelli Symonds (QS), najbolja visokoškolska ustanova u regionu Balkana je Univerzitet u Ljubljani koji se nalazi između 651. i 700. pozicije ove prestižne liste.

Prema istom izvoru, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Zagrebu nalaze se u grupi između 801. i 1000. pozicije.

Na rang-listi za narednu godinu ne nalazi se nijedan od univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

MIT najbolji univerzitet u svijetu

Prema rang-listi Instituta Quacquarelli Symonds (QS), najbolji univerzitet u svijetu je Massachusetts Institut za tehnologiju (MIT), a iza njega slijede Stanford, Harvard, California Institute of Technology (Caltech), Oxford, Cambridge, Švicarski federalni institut za tehnologiju (ETH Cirih), Imperial College London, Univerzitet u Chicagu i UCL (University College London).

Prema tome, među deset najbolje rangiranih univerziteta u svijetu, pet je američkih, četiri britanska i jedan univerzitet iz Švicarske.

Nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu će, kako neslužbeno doznajemo, poduzeti radnje iz svoje nadležnosti vezano za izjave Zdravka Mamića izrečene u srijedu na konferenciji za novinare održanoj u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, osječki Županijski sud izrekao je nepravomoćnu presudu bivšem čelniku i sadašnjem savjetniku NK Dinamo Zdravku Mamiću prema kojoj mu je određen zatvor u trajanju od 6 i pol godina.

Mamić je presudu dočekao i komentirao u Međugorju, gdje je otišao dan prije.

''Ovako drsko presuditi nevinog čovjeka, ti monstrumi neće od danas mirno spavati, a ja ću uzeti kvalitetan predah da mogu uzvratiti da oni završe gdje im je mjesto. Presuda me iznenadila, ali tužnim i nesretnim me čini obrazloženje presude. Da su mi i duplu kaznu izrekli, za mene bi ona bila oslobađajuća. Ali kad sam čuo obrazloženje presude, miješaju mi se tuga i bijes i moram samo vidjeti kakav će biti moj odgovor.

Moj odgovor će biti oružje koje dosad nije zabilježeno na prostoru RH i BiH. Ne mislim na oružje kojim se puca ili ubija, nego civilizirano oružje i ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve upakirali i na kraju i presudili. Vijeće je samo vrh sante i jedan krak te jedne duboke države koja razara tkivo naših država, građana, a ja imam snage i spoznaja i pobrinut ću se u obrani mene i obitelji, časti mene i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru'', kazao je Mamić.

Inače, da Mamićeve izjave imaju 'prizvuk prijetnje', smatra i Željko Žganjer, bivši šef USKOK-a.

Za HRT je naglasio i da Mamić sa svojim nastupima čini sebi 'medvjeđu uslugu'.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmutbegović i Milan Dunović dostavili su Uredu za reviziju institucija FBiH tri odvojena izvještaja umjesto jednog. Koordinacije između kabineta čelnika izvršne vlasti u FBiH nema, što se direktno odrazilo na neracionalno trošenje budžetskih sredstava.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta predsjednika Federacije BiH od 5. marta 2015. godine, od predviđenih petnaest radnih mjesta popunjeno je ukupno deset, a nepopunjena radna mjesta su: savjetnik (upražnjena četiri radna mjesta) i stručni saradnik (jedan izvršilac, državni službenik), piše u Izvještaju o reviziji Kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH za 2017. godinu, piše Klix.ba.

Uvidom u Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je na snazi i dalje je konstatovano da za radno mjesto savjetnika koji je odgovoran za pravovremeno, zakonito, stručno i racionalno izvršavanje svih poslova utvrđenih prema članku 5. navedenog pravilnika, nije predviđeno potrebno radno iskustvo, niti položen stručni ispit, što nije u skladu s propisima iz ove oblasti.

“U toku 2017. godine u Kabinetu potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović popunjeno je radno mjesto savjetnika za euroatlantske integracije. Uvidom u Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta iz 2015. godine konstatovano je da i za ovo radno mjesto u skladu sa člankom 5. kao uvjet za obavljanje poslova i zadataka nije predviđeno potrebno radno iskustvo, niti položen stručni ispit, što nije u skladu s važećim propisima”, navodi Ured za reviziju institucija FBiH.

Pravilnicima nije uređen način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika, opis i podjela poslova po uredima u Sarajevu, Mostaru i Odjelu za opće, zajedničke i finansijske poslove, zbog čega navedeni pravilnici nisu sačinjeni u skladu s Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, niti su stvoreni uvjeti za nesmetan rad i izvršavanje Ustavom i zakonom propisanih zadataka i poslova u nadležnosti Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH.

U Odjelu za opće, finansijske i zajedničke poslove ukupno je utvrđeno 5 radnih mjesta, od kojih jedno radno mjesto pripada Uredu predsjednika Federacije BiH (kurir), 2 radna mjesta Uredu potpredsjednika Federacije BiH (1102), (pomoćnik u Odjelu za opće, pravne i finansijske poslove i stručni savjetnik za računovodstveno-finansijske poslove) i 2 radna mjesta Uredu potpredsjednika Federacije BiH (1103), (blagajnik i likvidator).

Nije utvrđena međusobna koordinacija i odgovornost zaposlenika navedenog odjela. Nije predviđeno obavljanje pravnih i normativnih poslova, kao ni poslova nabave. Ovakvom organizacijom navedenog odjela, nisu stvoreni uvjeti za efikasno obavljanje utvrđenih poslova. Također, nisu adekvatni i zadovoljavajući uvjeti u kojima se obavljaju finansijsko-računovodstveni poslovi. Unutarnja organizacija ureda odražava se i na finansijske izvještaje, koji se sačinjavaju odvojeno, čime se ne daje potpuna slika o finansijskom položaju predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, kao jednog organa izvršne vlasti, propisanog i Ustavom Federacije BiH.

“Imajući u vidu da se radi o jednom organu izvršne vlasti, kao i okolnosti da je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH izvršeno razvrstavanje Predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH sa svojstvom jednog organa izvršne vlasti pod jednim identifikacionim brojem, koji u skladu s registrovanim statusom treba da sačinjava i finansijske izvještaje koji će potvrđivati finansijsku cjelinu predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH kao jedne pravne osobe. Navedene nepravilnosti u organizacijskom smislu imale su utjecaj na neracionalno trošenje budžetskih sredstava kod izrade tri finansijska izvještaja umjesto jednog izvještaja, kao i kod pojedinačnog provođenja većeg broja postupaka izbora najpovoljnijih ponuđača za robu i usluge te neracionalno korištenje ljudskih resursa, na što smo ukazivali i prethodnih godina”, piše u izvještaju.

Dalje se navodi da ovakav način rada narušava budžetske principe izrade i izvršavanja budžeta kao što su jedinstvo, efikasnost i ekonomičnost, što je regulisano člankom 4. Zakona o budžetima u FBiH.”Godišnji računovodstveni izvještaji za 2017. godinu za sva tri kabineta su urađeni posebno i dostavljeni nadležnim organima i institucijama u utvrđenom roku. S obzirom na to da se radi o jednoj pravnoj osobi s jednim ID brojem, smatramo da je u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH trebalo sačiniti finansijske izvještaje za jednu pravnu osobu. Navedeno potvrđuje i činjenica da je Ustavom FBiH regulisano da izvršnu vlast Federacije BiH čine i predsjednik i potpredsjednici”, navode revizori.

Kod sva tri kabineta bruto plaće i naknade plaća sa 31. decembrom 2017. godine iskazani su u iznosu od 1.039.175 KM, a u odnosu na prethodnu godinu su manji za 28.158 KM.Izdaci temeljem angažiranja po ugovorima o djelu u kabinetu Marinka Čavare iskazani su u neto iznosu od 53.200 KM i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5.350 KM. Ugovori o djelu zaključivali su se za poslove izrade završnog računa (naknada 1.000 KM), a tokom cijele godine za praćenje rada Vlade FBiH i Parlamenta FBiH (naknada 15.000 KM), asistenta predsjednika (naknada 18.600 KM) i praćenje društvenih mreža (naknada 18.600 KM).

“S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom cijele godine za istu vrstu poslova, smatramo da nemaju karakter ugovora o djelu”, upozoravaju revizori. Izdaci temeljem angažmana po ugovorima o djelu u kabinetu Melike Mahmutbegović iskazani su u neto iznosu od 18.800 KM i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6.670 KM. Ugovori o djelu zaključivali su se za poslove izrade završnog računa, usluge lektorisanja i prevođenja, pripreme i praćenje konferencije, PR usluge, izrade prezentacija i drugo.

“S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom cijele godine za istu vrstu poslova, smatramo da nemaju karakter ugovora o djelu”, navodi se u izvještaju. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge u kabinetu Milana Dunovića iskazani su u iznosu od 31.519 KM i veće su za 4.915 KM u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji izdaci u okviru ugovorenih usluga odnose se na usluge reprezentacije 12.392 KM, usluge medija 3.166 KM, troškove sistematskog pregleda uposlenika 3.069 KM, izdatke za rad komisija 2.400 KM i usluge stručnog obrazovanja 2.218 KM, piše Klix.ba.

“U Kabinetu predsjednika Federacije BiH sa 31.12. 2017. godine iskazana su stalna sredstva sadašnje vrijednosti 79.122 KM, nabavne vrijednosti 400.290 KM (od čega opreme 242.611 KM i sredstva van upotrebe 157.679 KM) i ispravke vrijednosti 321.168 KM (od čega prijevozne opreme 198.334 KM). U Popisnoj listi – motorna vozila van upotrebe, kao i Bilanci stanja i Analitičkoj bruto bilanci obuhvaćeno je vozilo Audi A8 koje nije u vlasništvu Kabineta predsjednika Federacije BiH, jer se isto prema prometnoj dozvoli nalazi u vlasništvu Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i neupotrebljivo je. Vozilo je evidentirano na poziciji sredstva van upotrebe, temeljem vjerodostojne dokumentacije isto je trebalo potpuno isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija”, piše u izvještaju.

Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za jedno mjesto na FIFA rang listi koja je izašla nakon prijateljskih utakmica, odigranih sedam dana prije početka svjetskog prvenstva u Rusiji.

BiH je u dvije prijataljske utakmice upisala remi s Crnom Gorom i pobjedu protiv Južne Koreje, i nalazi se na 40. mjestu sa 693 boda.

U konkurenciji najboljih deset nije bilo velikih promjena. Pozicije su zamijenile selekcije Poljske i Španije. Na novoj listi Poljska je sada osma selekcija svijeta a Španija deseta.

Na prvom mjestu i dalje je Njemačka s 1558 bodova, a slijede joj Brazil s 1431 i Belgija s 1298 bodova.

FIFA rang lista:

1. Njemačka 1558
2. Brazil(1430.57)
3. Belgija 1298
4. Portugal 1274
5. Argentina 1241
6. Švicarska
7. Francuska 1198
8. Poljska 1183
9. Čile 1135
10. Španija 1126
...
40. BiH 693

Bošnjački član Predsjedništva BiH pomogao „Simurg media“ sa 30 hijada maraka. Istovremeno, BH Pošta kojom rukovodi kadar SDA Mirsad Mujić na račun firme koju su osnovali turski investitori prebacila 30.346 maraka, iako je sjedište Simurg media u zgradi BH Pošte.

Najmanje 30 hiljada maraka „interventnih budžetskih sredstava“ uplaćeno je na račun turskih investitora koji su osnovali „Simurg media“. Sve odluke o dodjeli novca potpisao je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. „Simurg media“ izdavač je magazina Stav, te portala Faktor.

Posljednja Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve objavljena je u Službenom glasniku BIH od 5. juna ove godine. Izetbegović za „Simurg media“ donira 15 hiljada maraka kao „podršku i pomoć“ za izdavanje edicije „Bošnjaci – 25 godina od održavanja Bošnjačkog sabora“. U obrazloženju Odluke nisu navedeni detalji o ovom projektu,ali je zato Izetbegović obavezao izdavačku kuću „Simurg media“ da dostavi izvještaj o utrošku sredstava.

JAVNA PREDUZEĆA VRATILA KAPITAL

Simurg media sredstva iz budžeta dobila je i prošle godine. Bakir Izetbegović potpisao je odluku kojom je ovoj izdavačkoj kući čiji su vlasnici turski investitori odobrio 8000 maraka „na ime podrške dodjele književne nagrade 25. novembar“. Isti iznos i za istu svrhu odobren je i 2016. godine. Opet je potpisnik bio Bakir Izetbegović. Te 2016. godine saradnica i uposlenica „Simurg media“ bila je kćerka bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Prema sudskom registru, osnivač „Simurg media“ je „AKCAN MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI“. Osnivački kapital bio je 58 hiljada maraka. Sve se to, dakako, već vratilo turskim investitorima, jer je većina javnih preduzeća kojima upravljaju kadrovi SDA putem direktnih sporazuma, poslovala sa „Simurg media“.

Najveći iznos na račun Simurg media uplatilo je Javno preduzeće BH Pošta. Za tri godine, javno preduzeće kojim rukovodi kadar SDA Mirsad Mujić uplatilo je „turskim investitorima“ 30.346 maraka. Istovremeno, sjedište „Simurg media“ je u prostorijama BH Pošte.

„Čestitke“ su kod turskih investitora objavljivale općine Banovići, Jablanica, Bužim, Ilidža, Novo Sarajevo, te Autoceste Federacije BiH, Sarajevo – gas, KJKP Rad, Ministarstvo civilnih poslova BiH, te Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji je „reklamni prostor“ platio 5110 KM. U momentu sklapanja ovih ugovora, ukupno vrijednih više od 60 hiljada maraka, javnim preduzećima i institucijama rukovodili su kadrovi SDA.

Istovremeno, vjerni pretplatnik svih izdanja turske izdavačke kuće „Simurg media“ je Agencija za državnu službu Federacije BiH. Vd direktor Agencije za državnu službu je Refik Begić koji istovremeno obavlja i funkciju sekretara Kadrovske komisije SDA.

Piše: Avdo Avdić, Zurnal.info

Osječki Županijski sud u srijedu je, temeljem nepravomoćne presude kojom je Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora, dao nalog za njegovim hapšenjem, doznaje se na sudu.

Nakon što MUP utvrdi na kojem je graničnom prijelazu okrivljeni napustio Hrvatsku, jer se prema postojećim podacima nalazi u Bosni i Hercegovini, sud će policiji dati nalog za raspisivanje međunarodne potjernice, temeljem koje Mamić može biti uhapšen u bilo kojoj zemlji izvan EU.
Ukoliko se okrivljenik zatekne u nekoj članici EU, izdat će se europski nalog za hapšenje, kazao je Hini glasnovornik Suda Miroslav Rožac.

Nakon što hrvatske pravosudne vlasti raspišu međunarodnu potjernicu od vlasti BiH će ovisiti hoće li ga izručiti budući da Mamić ima dvojno državljanstvo.

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić u srijedu je u Osijeku nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna.

Prema hrvatskim zakonima osobe osuđene na kaznu zatvora od pet godina i više trebaju odmah biti pritvoreni. No, Mamić je iz Međugorja poručio da se ne vraća u Hrvatsku i da će se iz Hercegovine "boriti" do pravomoćnosti presude.

Suoptuženi Zoran Mamić osuđen je na četiri godine i 11 mjeseci, poreznik Milan Pernar osuđen na četiri godine i dva mjeseca, a bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović na tri godine.

Osječki Županijski sud izrekao je nepravomoćnu presudu bivšem čelniku i sadašnjem savjetniku NK Dinamo Zdravku Mamiću, njegovu bratu Zoranu, bivšem Dinamovu direktoru Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pernaru. Nijedan okrivljenik se nije pojavio na Sudu.

Četvoricu okrivljenika Uskok tereti za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza.

Zdravko Mamić osuđen je po svim točkama optužnice, Milan Pernar i Zoran Mamić oslobođeni su prve točke optužnice, ali su proglašeni krivima za umanjivanje Mamićevih poreznih obveza i primanje mira, a Zoran i za davanje mita. Zdravko i Zoran Mamić te Vrbanović krivi su po trećoj točki optužnice, odnosno za podjelu transfera za Dejana Lovrena, a Zdravko Mamić i za podjelu transfera za Luku Modrića.

Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina, Pernar na četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanović na tri godine.

Nitko od četvorice okrivljenika nije se pojavio na objavi presude, a Zdravko Mamić još je jučer izjavio kako se nalazi u Međugorju u Bosni i Hercegovini, da nije u bijegu i da se neće pojaviti na izricanju presude. S

Okrivljena četvorka od početka suđenja, 27. travnja prošle godine, poriče krivnju, a njihova obrana traži oslobađujuću presudu, smatrajući da Uskok nije dokazao svoje optužbe, posebice one o navodnim nezakonitostima aneksa ugovora o podjeli trasnfernog obeštećenja za igrače Luku Modrića i Dejana Lovrena te navodnoj šteti pričinjenoj NK Dinamu.

Predstavnici tužiteljstva je na posljednjem ročištu, održanom 28. svibnja, predložilo da se svi optuženici proglase krivim i osude po zakonu na bezuvjetne zatvorske kazne.

Tijekom istrage i suđenja ispitano je 97 svjedoka, pregledana brojna dokumentacija, provedena financijsko-knjigovodstvena i druga vještačenja.

Suđenje je obilježilo i nekoliko verbalnih ispada Zdravka Mamića, koji je u više navrata samovoljno napuštao sudnicu, otkazao punomoć dotadašnjim odvjetnicima Jadranki Sloković i Čedi Prodanoviću, dok je lani, 1. rujna tijekom svjedočenja nogometaša Dejana Lovrena, zbog remećenja reda, izbačen iz sudnice do okončanja dokaznog postupka, pa se pred sudskim vijećem ponovno pojavio tek 16. travnja ove godine, kako bi mu se predočili dokazi izvedeni za njegova odsustva.

Tijekom iznošenja obrana nitko od okrivljenika nije želio odgovarati na pitanja tužiteljstva, a okrivljeni Zdravko Mamić u svom je završnom obraćanju 28. svibnja pozvao sudsko vijeće da se pri donošenju odluke vodi "pravdom, istinom i strukom".

Zdravko Mamić u ponedjeljak je na konferenciji za novinare bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Uskok optužio za pritisak na sud kako bi donio osuđujuću presudu, unatoč tome što su, u komunikaciji s jednim od članova sudskog vijeća, kojega nije imenovao, a koju je objavio na press konferenciji, navodno dobili odgovor kako za takvu presudu nema dokaza.

Državno odvjetništvo u utorak je odbacilo Mamićeve navode o bilo kakvom pritisku na sud i članove sudskog vijeća koje te najavilo da će od kriminalističke policije zatražiti provođenje izvida i obavljanje razgovora kako bi se provjerila vjerodostojnost navodne komunikacije koju je objavio Mamić.

Zbog sumnje u davanje lažnog iskaza, tužiteljstvo je podignulo optužnicu protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i igrača Real Madrida Luke Modrića te pokrenulo istragu protiv reprezentativca i igrača Liverpoola Dejana Lovrena te Modrićeve punice Vesne Juraić.

Operativni štab za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini održat će danas sastanak o aktivnostima i mjerama za suzbijanje nelegalnih migracija te zbrinjavanju migranata koji se nalaze na teritoriji BiH.

Izjave za medije bit će upriličene nakon sastanka, a obratit će se ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, najavljeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Od 1. februara ove godine, kada je stupio na snagu novi set zakona o akcizama, pa do kraja maja je na posebnom računu Centralna banke BiH, potvrđeno je za Faktor iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, prikupljeno 133 miliona KM.

Radi se o sredstvima prikupljenim na osnovu izdvajanja 0,25 KM po litru goriva, koja se naknadno dijele entitetima, odnosno entitetskim preduzećima za izgradnju i održavanje autocesta i cesta. Sredstva se akumuliraju, ali Upravni odbor UIO-a BiH još uvijek nije donio odluku o koeficijentima za njihovu raspodjelu prema korisnicima.

Upravni odbor UIO-a BiH već devet godina ne uspijeva usaglasiti odluku o raspodjeli ovog novca te kontinuirano donosi privremene odluke. Tim se privremenim odlukama novac dijelio na način da FBiH dobije 59 posto, RS 39 posto, a Brčko distrikt dva posto, što je, prema mišljenju članova Upravnog odbora iz FBiH, nepravedno i štetno po taj entitet te odbijaju prihvatiti te koeficijente. S obzirom da nije postignuta saglasnost, novac do daljnjeg ostaje na posebnom računu Centralne banke BiH.

Predstavnici FBiH, navodno, smatraju da bi taj entitet, u skladu sa procentualnim učešćem u ukupnoj potrošnji goriva, trebao dobiti najmanje 64 posto sredstava. S druge strane, predstavnici RS-a vjeruju kako je dosadašnja raspodjela sredstava "pravična".

- Činjenica je da se na teritoriji RS-a skuplja nešto preko 20 posto od ukupnih sredstava, a prema raspobjeli bi trebali dobiti znatno više. To jednostavno nije prihvatljiv mehanizam – kazao je za Faktor Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Prema toj "pravičnoj" raspodjeli, entitetu RS bi na osnovu prikupljenih sredstava u protekla četiri mjeseca pripalo 51.870.000 KM. S druge strane, maksimalan prihod, u skladu sa potrošnjom goriva u tom bh. entitetu, ne bi trebao i smio biti veći od 34 posto, odnosno 45.220.000 KM, što znači da bi entitet RS dobio 6.650.000 manje nego što bi im pripalo pri raspodjeli na kojoj insistiraju. Prema ranijim podacima, na koje je u svojoj izjavi aludirao profesor Čičić, entitet RS učestvuje u ukupnoj potrošnji goriva u BiH sa tek 22 posto, što bi značilo da taj entitet od akumuliranog iznosa za protekla četiri mjeseca treba dobiti 29.260.000, što je za 22.610.000 KM manje u odnosu na sredstva koja bi im pripala "pravičnom raspodjelom".

Indikativan je, kada je potrošnja u pitanju, i uvoz goriva u BiH, odnosno uvoz po entitetima. Od februara do aprila ove godine je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u našu zemlju uvezeno gorivo u vrijednosti od 199.336.881 KM. U istom periodu je, ukazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku, u FBiH uvezeno gorivo vrijedno čak 192.296.000 KM, što je više od 96 posto ukupno uvezenog goriva u BiH.

Sredstva će se akumulirati na posebnom računu sve dok se ne utvrde koeficijenti po kojima će se vršiti njihova raspodjela. Njihova neoperativnost će također negativno utjecati na ekonomske prilike u BiH.

- Efekti su šteta jer se putevi ne prave. Sredstva prikupljena po Zakonu o akcizama se ne mogu ni na šta drugo trošiti pa je to sreća. Ona će čekati, kad tad, ali je značajno i izgubljeno vrijeme. Ta sredstva aktiviraju i druga sredstva od međunarodnih finansijskih organizacija i kao takva su vrlo značajna – izjavio je profesor Čičić.

Facebook stranica

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH